Skal du have lavet en tilstandsrapport?

  • |
  • |
  • 2 minutes read.

Dette indhold er sponsoreret.

I forbindelse med enten huskøb eller salg af hus, kan der ofte opstå mange spørgsmål. Et af de spørgsmål kan blandt andet lyde, hvad er en tilstandsrapport? En tilstandsrapport viser om, der er nogle problemer med huset. Den er også med til at synligere ting ved huset, som man måske ved første øjekast ikke ser.  I artiklen herunder, kan du få god viden om tilstandsrapporter.  

Er det et krav eller bare en god ide?

Som køber af et hus ved man med sikkerhed, hvad man går indtil grundet tilstandsrapporten. I forbindelse med salg eller køb af hus, så vil tilstandsrapporten også være med til at muliggøre, at sælger og køber kan tegne en ejerskifteforsikring. På denne måde vil sælger ikke står med ansvaret for diverse fejl på boligen, når købet først er gået igennem. Der er dog ingen krav til, at man skal have lavet et tilstandsrapport, og du må derfor godt have lov at sælge uden. Det kan blive nogle dyre penge at spare, da tilstandsrapporten også er sælgers sikkerhed, som skrevet tidligere. Dog er det anderledes, når det handler om salg af en ejerlejlighed. De fleste ejerlejligheder bliver solgt uden tilstandsrapport, da den byggesagkyndig både skal gennemgå selve lejligheden, men også ejendommens fællesarealer, for at kunne leve op til kravene om en tilstandsrapport. Det er ofte svært og meget tidskrævende, hvilket er grunden til, at de fleste lejligheder bliver solgt uden tilstandsrapport, modsat huse. 

De tre dele 

En tilstandsrapport består af tre forskellige dele. Første del af rapporten, består af den bygningssagkyndiges gennemgang af boligen. Her vil vedkommende give de forskellige bygningsdele karakter ud fra om der er fejl, og i så falde hvor alvorlige fejlene er. Den anden del af rapporten består af sælgers bemærkninger af boligen. Sælger skal her notere ting ved huset, som den bygningssagkyndige ikke kan se, hvilket sker ud fra et skema. Tredje del består af oplysninger om bygningskonstruktioner, som er vigtig i forhold til ejerskifteforsikring. 

Hustypen

I tilstandsrapporten vil der også være en beskrivelse af hustypen, ud fra 34 mulige hustyper. Det kan dog godt ske, at hvis huset er af ældre stand udenpå, men total renoveret inden i, at man derfor vælger at sætte flere hustyper på. Alle hustyper indeholder informationer om, hvad der er vigtig, at være opmærksom på i forbindelse med køb af huset. 

Tilstandsrapportens gyldighed 

Den bygningssagkyndige har senest 14 dage, efter rapporten er blevet udført til at indberette den. En indberettet tilstandsrapport gælder i seks måneder, hvilket også betyder, at hvis huset ikke er solgt inden for denne tidsramme, skal der laves en ny tilstandsrapport.